Privatumo politika - EVET.LT
Krepšelis tuščias

Privatumo politika

Privatumo politika (toliau – Politika) nustato kaip UAB "Vetmarket" (toliau – Bendrovė, arba mes) tvarko savo klientų, interneto svetainės www.evet.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojų ir kitų asmenų (toliau – Jūs, Klientai arba lankytojai) asmens duomenis ir privatumą.


Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB "Vetmarket", juridinio asmens kodas 302512874, buveinės registracijos adresas Nemuno g. 4, Virbališkių k., LT-53457 Kauno r., Lietuvos Respublika.


Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę ar teikdami jam savo asmens duomenis, patvirtinate, kad susipažinote su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis ir neteikti mums savo asmens duomenų.


Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ar bet kokiu kitu būdu. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.


Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (toliau - BDAR).


KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?


Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Bendrovė tvarko Klientų asmens duomenis šiais pagrindais:

 • Sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y., kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, registruojantis gauti naujienlaiškius, arba kitais aktyviais veiksmais;
 • Pirkimo-pardavimo sutarčių, susitarimų ar panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui;
 • Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami Interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą);
 • Tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS REGISTRAVIMOSI, IDENTIFIKAVIMO IR PASLAUGŲ SVETAINĖJE TEIKIMO TIKSLU


Jums susikūrus paskyrą Interneto svetainėje Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį (jei pateikiate), Svetainės paskyros vartotojo vardą, užšifruotą slaptažodį. Registracija Interneto svetainėje yra sutartis tarp Jūsų ir Bendrovės, kurios pagrindu tvarkome minėtus asmens duomenis.

Šiuos duomenis Bendrovei Klientas pateikia registracijos metu. 

Bendrovė šiuos asmens duomenis saugo tol, kol nepanaikinate sukurtos Interneto svetainės paskyros, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.


ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ELEKTRONINĖS PREKYBOS TIKSLU


Bendrovė tvarko asmens duomenis elektroninės prekybos tikslu, siekiant apdoroti Interneto svetainėje pateiktus Klientų (fizinių asmenų) užsakymus, taip pat:

 • sudaryti prekių pirkimo-pardavimo sutartis;
 • išrašyti sąskaitas, kt. dokumentus;
 • vykdyti apskaitą;
 • organizuoti įsigytų prekių pristatymą;
 • vykdyti statistinę pirkimų Bendrovės el. parduotuvėje analizę;
 • administruoti su Bendrovės teikiamų prekių ir (ar) paslaugų teikimu susijusius klausimus.

Šiais tikslais sutarties su Klientu vykdymo pagrindu Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, prekių pristatymo adresą arba paštomato adresą prekėms atsiimti, duomenis apie Svetainėje užsakytas prekes ir (ar) paslaugas (pvz. užsakytų prekių ir (ar) paslaugų datą, laiką, pavadinimą, kiekį, kt.), prekių apmokėjimo duomenis (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.). Jei pirkimo-pardavimo sutartį su Bendrove sudaro fizinis asmuo, besiverčiantis ūkine veikla (verslininkas), ir pageidauja gauti PVM sąskaitą faktūrą, papildomai galime paprašyti pateikti asmens kodą ir PVM mokėtojo kodą bei veiklos arba gyvenamosios vietos adresą.

Tuo atveju kai Klientas įsigyja prekes užsiregistravęs ir prisijungęs prie savo paskyros Interneto svetainėje, Bendrovė aukščiau nurodytus asmens duomenis susieja su Kliento paskyra. Klientui paskyrą ištrynus, duomenys būtų saugomi atskirai kaip sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys.

Bendrovės teisėto intereso pagrindu aukščiau nurodytus duomenis taip pat galime tvarkyti siekiant tobulinti Bendrovės teikiamas paslaugas, vykdyti statistines perkamiausių prekių analizes ir kitais būdais gerinti Bendrovės veiklą.

Bendrovė šiuos asmens duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose (pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo sutartys yra saugomos 10 metų po sutarties pabaigos, išrašytos sąskaitos – 8 metus), senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.


ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU


Tiesioginės rinkodaros tikslu siekiant pateikti naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie Bendrovės prekes ir (ar) paslaugas Bendrovė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį (jei pateikiate), el. pašto adresą. Jei esate susikūręs Interneto svetainės paskyrą ir pageidaujate gauti asmeninius, Jums pritaikytus pasiūlymus, šiuo tikslu taip pat tvarkysime duomenis apie Svetainėje užsakytas prekes ir (ar) paslaugas (pvz. užsakytų prekių ir (ar) paslaugų data, laikas, pavadinimas, kiekis, kt.), pateiktų asmeninių pasiūlymų istoriją ir informaciją apie pasinaudojimą jais (profiliavimas tiesioginės rinkodaros tikslais).

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:

 • paštu arba SMS žinute galite gauti naujienlaiškį su mūsų ir mūsų partnerių pasiūlymais, naujienomis;
 • paštu arba SMS žinute sulaukti prašymo pateikti atsiliepimą apie mūsų ar mūsų partnerių, susijusių ir Bendrovės grupės įmonių Jums suteiktas paslaugas ir (ar) produktus.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų. Tai galite padaryti paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų pranešimų apačioje, informavę mus el. paštu info@evet.lt. 

Mes galime dirbti su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, internetinės reklamos kūrėjais ir reklamos skelbimų biržomis, skelbdami reklamą internete, taip pat galime bendradarbiauti su trečiąja šalimi – analitinių paslaugų teikėjais, kurie padės įvertinti ir suteiks mums ir (arba) trečiosioms šalims informaciją apie tokių reklamų naudojimą trečiųjų šalių svetainėse ir reklamų ir mūsų turinio peržiūras.

Duomenys apie Jūsų veiksmus internete gali būti renkami tam, kad vėliau mes ar trečiosios šalys galėtų rodyti turinį, atitinkantį Jūsų individualius interesus (plačiau Žr. Politikos skyrių apie slapukus).

Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi [5 metus] nuo sutikimo tvarkyti duomenis šiuo tikslu gavimo dienos, nebent Klientas sutikimą atšaukia anksčiau.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PRAŠYMŲ ADMINISTRAVIMO TIKSLU


Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko, kai jai pateikiate prašymą ir (ar) skundą elektroniniu paštu, paštu ar telefonu.


Bendrovė Jūsų asmens duomenis nurodytais atvejais tvarko:

 • Siekdama administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę;
 • Remdamasi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais pateikdami prašymą ir (ar) skundą.

Bendrovė Jūsų pateiktus asmens duomenis, tvarkomus siekiant administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugos tiek, kiek reikia Jūsų prašymui ir (ar) skundui išnagrinėti ir atsakyti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio dokumentų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.


BENDROVĖS KONTRAHENTŲ ASMENŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS


Bendrovė tvarko skirtingų kategorijų duomenų subjektų (pavyzdžiui, elektroninės parduotuvės pirkėjų (juridinių asmenų), verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorių šalių, taip pat jų darbuotojų, atstovų ir agentų, kitų asmenų, apsilankančių Bendrovėje) asmens duomenis. Šie duomenys (vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, kontaktinė informacija) renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:

 • Minėtiems asmenims su Bendrove užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ar kitus teisėtus santykius;
 • Sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;
 • Plėtojant ir užtikrinant Bendrovės teisėtus interesus;
 • Bendrovei ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų;
 • Bendrovei vykdant jai taikomas pareigas pagal galiojančius teisės aktus.

Bendrovė šių asmenų asmens duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis, verslo santykiai, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.


ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE


Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, Bendrovė gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.


SLAPUKAI

Kas yra slapukai?


Jums lankantis Interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai –nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje, Jums lankantis mūsų Interneto svetainėje. Jie leidžia Interneto svetainei išsaugoti tokius duomenis, kaip:

 • prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, miestas, iš kurio jungiamasi);
 • naršyklės tipas;
 • demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis, profesinė ar šeiminė padėtis);
 • duomenys apie tai, kaip Jūs naršote Interneto svetainėje (kuriuose Interneto svetainės puslapiuose lankotės, kokiomis prekėmis domitės ir pan.).

Slapukai padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi Interneto svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį, pagreitinti interneto svetainėje vykdomas paieškas, sukurti patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikti ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų Interneto svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Interneto svetainės lankytojų skaičių. 

Pritaikant slapukų renkamą informaciją apie Jūsų veiksmus Interneto svetainėje, mes galime bendradarbiauti su analitinių paslaugų teikėjais, kurie padės įvertinti ir suteiks mums ir (ar) trečiosioms šalims informaciją apie tokių reklamų naudojimą trečiųjų šalių svetainėse ir reklamų ir mūsų turinio peržiūras.


Kodėl naudojame slapukus?


Slapukais siekiame:


 • užtikrinti efektyvų ir saugų Interneto svetainės veikimą; mes naudojame slapukus palaikant mūsų saugumo funkcijas, kurios padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus mūsų Interneto svetainėje;
 • užtikrinti tinkamą visų Interneto svetainės funkcijų veikimą, pavyzdžiui, prekių krepšelio, užsakymo formos pildymo ir pan.;
 • gerinti Interneto svetainės veikimą; stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti Interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą; analizuoti veikimą, kai Jūs apsilankote mūsų Interneto svetainėje iš kitų svetainių, kitų įrenginių ar prietaisų;
 • atpažinti sugrįžtančius Interneto svetainės lankytojus; jie padeda parodyti tinkamą informaciją lankytojams, prisiminti jų asmeninius nustatymus;
 • analizuoti Jūsų įpročius, kad Interneto svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Jūs nesunkiai rastumėte viską, ko ieškote; 
 • išmatuoti į mūsų Interneto svetainę siunčiamos informacijos ir duomenų srautus; mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie Interneto svetainėje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui;
 • tikslinei rinkodarai, reklamai; naudodami slapukus mes galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes; mes galime naudoti slapukus tam, kad parodytume tinkamą reklamą tiek mūsų Interneto svetainėje, tiek ir už jos ribų. 


Kaip slapukai naudojami reklamos tikslais?


Reklaminiai slapukai ir kita reklamos technologija, pvz., pikseliai (angl. pixels) ir žymos (angl. tags), padeda mums efektyviau pateikti reklaminius pranešimus. Jie taip pat padeda mums pateikti tyrimus ir ataskaitas reklamuotojams, suprasti ir tobulinti mūsų paslaugas ir žinoti, kada Jums buvo parodytas turinys.


Kokius slapukus naudojame?


Kiekvieną kartą Jums apsilankius mūsų Interneto svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka Jūsų kompiuteryje po Jūsų išsiregistravimo ir bus panaudoti Jums vėl apsilankius mūsų Interneto svetainėje; jie galioja ir nėra ištrinami Jums baigus naršyti Interneto svetainėje, ir/arba trumpalaikiai (seanso) tipo slapukai, kurie pasibaigia ir yra ištrinami Jums baigus naršyti Interneto svetainėje.


Visi mūsų naudojami slapukai naudojami tik Jūsų išankstiniu sutikimu, išskyrus būtinuosius techninius slapukus. Savo sutikimą galite išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ Interneto svetainės puslapio apačioje iškylančioje slapukų juostoje.


Žemiau išvardijame Interneto svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis, aprašymą, sukūrimo momentą, renkamus duomenis ir galiojimo laikotarpį.


Slapukų rūšys

Mūsų Interneto svetainėje gali būti naudojamos tokių rūšių slapukai:

Būtinieji techniniai slapukai 

Šie slapukai Interneto svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis Interneto svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų mūsų interneto svetainės vietų. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Interneto svetainės paslaugas arba ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Dėl šios priežasties būtinųjų techninių slapukų atsisakyti nėra galimybės.

Funkciniai slapukai 

Naudojant šiuos slapukus Interneto svetainės lankytojai gali išvengti nustatymų keitimo kaskart apsilankius Interneto svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos). Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitus veiksmus, pvz., kai Interneto svetainėje paliekate komentarą (jeigu tokia galimybė yra suteikiama). Funkciniai slapukai neseka Jūsų veiksmų kitose svetainėse.

Analitiniai slapukai

Analitiniai slapukai mums parodo, ar buvote jau buvote lankęsis Interneto svetainėje. Šie slapukai padeda mums sekti vartotojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie Interneto svetainės naudojimą ir padeda tobulinti Interneto svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti Interneto svetainėje vykstančius nesklandumus ir pan. 

Tiksliniai (reklaminiai) slapukai

Šie slapukai mums leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą mūsų Interneto svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankėtės prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte. Mes naudojame šią informaciją, siekdami pateikti Jums reklamą, atitinkančią Jūsų interesus. Reklaminiai - tikslinės rinkodaros slapukai mums leidžia žinoti, ar jau matėte reklamą ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte. Galime naudoti trečiosios šalies nustatytus slapukus, kad galėtume pateikti Jums labiau pritaikytą reklamą. 


Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

Pirmosios šalies (mūsų) slapukai

Slapuko pavadinimas Slapuko tipas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
october_session
Sesijos būsena
Užėjus į puslapį
120 min

Saugo krepšelio informaciją

user_auth
Sesijos būsena
Vartotojui prisijungus prie jo paskyros
5 metai
Saugo vartotojo informaciją
admin_auth
Sesijos būsena
Prisijungusiam vartotojui panaudojus kuponą
5 metai
Saugo užkoduotą informaciją


Statistiniai „Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“ slapukai


Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Galiojimo laikas

_ga

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

2 metai

_gat

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

1 diena

_gid

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išanalizuoti, kaip vartotojai naudojasi svetaine.

1 diena

_hjid 

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse.

1 metai

Slapukų valdymas ir ištrynimas

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių.

Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi: Chrome; Firefox; Internet Explorer; Edge; Safari; Opera.

Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ bei http://www.youronlinechoices.com/.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.


DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR KITI DUOMENŲ GAVĖJAI


Bendrovė pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui.


Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų apdorojimo paslaugas teikiantys subjektai, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, buhalterines paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio, apsaugos, skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.


Siekdama pateikti Kliento Svetainėje užsakytas prekes ir (ar) paslaugas, Bendrovė gali perduoti Kliento asmens duomenis trečiosioms šalims – Bendrovės verslo partneriams, kurie tiekia prekes. Perduodami tik tokie Kliento asmens duomenys, kurie yra būtini siekiant tinkamai įvykdyti Kliento užsakymą, pristatyti Kliento užsakytas prekes. Bendrovė trečiosioms šalims gali perduoti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, prekių pristatymo adresą arba paštomato adresą prekėms atsiimti, duomenis apie Svetainėje užsakytas prekes ir (ar) paslaugas (pvz., užsakytų prekių ir (ar) paslaugų datą, laiką, pavadinimą, kiekį, kt.).


Jūsų asmens duomenis perduodame Bendrovės verslo partneriams (prekių tiekėjams iš kurių perkate prekes). Jūsų asmens duomenys perduodami Bendrovės verslo partneriams tiek, kiek būtina norint tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą. Bendrovės verslo partneriai Jūsų asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi Bendrovės verslo partnerio nustatyta tvarka, todėl prieš perkant prekes ir sudarant pirkimo – pardavimo sutartį rekomenduojame atidžiai perskaityti Bendrovės partnerių asmens duomenų tvarkymo politiką. Bendrovės partnerių privatumo politikos yra pasiekiamos adresu: https://www.altavidapet.lt/pages/privatumo-politika


Esant pakankamam teisėtam pagrindui (pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote informuoti), duomenys gali būti perduoti mūsų verslo partneriams, kontrahentams.


Esant teisės aktuose numatytiems pagrindams ir atvejams, Jūsų asmens duomenis mes privalome perduoti valstybinėms priežiūros institucijoms.


Bendrovė informuoja, kad tam tikri Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pavyzdžiui, mums naudojantis Google Analytics paslauga, „Google Ireland“ bendrovė gali perduoti informaciją Google grupės įmonėms, veikiančioms Jungtinėse Amerikos Valstijose). Bendrovė primena, kad ne Europos ekonominės erdvės valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei Europos ekonominės erdvės valstybėse, tačiau Bendrovė kruopščiai vertins sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.


Kitiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams.


DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS


Ilgesnis nei nurodyta anksčiau Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • Būtina, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • Esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams.


JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Savo asmens duomenų atžvilgiu taikomų teisės aktų nustatyta apimtimi ir sąlygomis Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos rasite adresu www.vdai.lrv.lt) ir dėl to pateikti jai skundą.


Bendrovė rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su Bendrove el. paštu info@evet.lt , kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.


Kaip įgyvendinti savo teises?


Klientas siekdamas savo aukščiau išvardintų teisių įgyvendinimo Bendrovei turi pateikti užpildytą prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas Kliento vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.


Bendrovė, vykdydama Kliento prašymą, turi teisę patikrinti pasikreipusiojo tapatybę. Bendrovei paprašius, jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai, Bendrovės darbuotojui, atsakingam už asmenų aptarnavimą, Klientas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymas pateikiamas paštu, kartu su prašymu turi būti pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;


Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą ir sėkmingai atlikusi Jūsų tapatybės patikrinimą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo pateiks Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Bendrovė turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.


Bendrovė įgyvendindama Kliento teises, susijusias su asmens duomenimis:

    •    turi teisę paprašyti Kliento sukonkretinti pateiktą prašymą;

    •    Klientui pateikia informacija tokia apimtimi, kuri užtikrina, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės, jeigu tam tikra informacija apie Klientą yra susijusi ir su kitais asmenimis.

Bendrovė, esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams ir (ar) aplinkybėms, turi teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą ir apie tai raštu Jus informuos, pateikdama tokio atsisakymo motyvus.


KOKIAIS BŪDAIS IR KOKIAIS KONTAKTAIS GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?


Jei Jums kyla su Politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis:


Paštu: UAB Vetmarket, Nemuno g.4, Virbališkiai, Kauno raj., LT-53458

Telefonu: +370 656 33311

El. paštu: info@evet.lt 


KITOS NUOSTATOS


Bendrovė gali bet kada atnaujinti Politiką. Bendrovė informuos Klientus apie atnaujinimus, interneto svetainėje pateikdama naują Politikos versiją kartu su paskutinių pakeitimų data. Klientai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi šia interneto svetaine po padarytų Politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.


Jeigu bet kuri Politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.


Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje dienos.