Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

I.        BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), kuriomis remiantis nuo prekių užsakymo momento yra sudaroma nuotolinė prekių pirkimo pardavimo sutartis (toliau – Sutartis), kuria nustatomos pirkėjo ir UAB „Vetmarket“, juridinio asmens kodas 302512874, registruotos buveinės adresas Nemuno g. 4, Virbališkių k., LT-53457 Kauno r. (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu internetinėje parduotuvėje www.evet.lt (toliau – Parduotuvė) susijusios sąlygos.

2. Pirkti Parduotuvėje turi teisę šie asmenys (toliau bendrai vadinami Pirkėjais):
2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
2.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
2.3. juridiniai asmenys (verslo klientai);
2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

3. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartimi – abiem šalims privalomu teisiniu dokumentu kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusios sąlygos.

4. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą (išskyrus jeigu pasirenkamas apmokėjimas atsiimant ar priimant prekes, jei tokia galimybė suteikiama (tik verslo klientams taikomas šis apmokėjimo būdas)) ir Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

5. Tam, kad Pirkėjas galėtų pateikti užsakymą Parduotuvėje, Pirkėjas privalo patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika. Laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo Politika ir su jomis sutinka, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo sutikimą paspausdamas „SUTINKU“. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Parduotuvėje ir sudaryti Sutarties. Jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

6. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, kiek tai leidžia taikytini teisės aktai, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

7. Bendrovė turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

8. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė taip pat turi teisę keisti kainas ir informaciją apie prekes, pateikti naują informaciją, pašalinti tam tikras prekes iš Parduotuvės ir atšaukti visų rūšių reklamines akcijas bei išpardavimus ir pardavimus (ši teisė negalioja tik pateiktiems užsakymams iki kainos, reklaminių akcijų ar išpardavimų, pardavimo sąlygų pasikeitimo ar atšaukimo). Reklaminių akcijų ar išpardavimų, kuriems yra numatytas ribotas prekių kiekis, metu, užsakymai yra vykdomi užsakymų pateikimo eilės tvarka kol visos reklaminės akcijos ar išpardavimo prekės bus parduotos.

II.      PREKIŲ UŽSAKYMAS
 
9. Pirkėjas gali užsisakyti prekes Parduotuvės sistemoje dviem būdais – užsiregistruodamas internetinėje svetainėje evet.lt ir be registracijos svetainėje evet.lt.

10. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 9 punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinodama, kad jo pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad Pirkėjo asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams-paslaugų teikėjams siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas prekes ir (ar) paslaugas.

Detali informacija apie Pirkėjo duomenų tvarkymą skelbiame Pardavėjo Privatumo politikoje.

11. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuorodą į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

12. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, jog jo užsakytos prekės instrukcija lietuvių kalba būtų pateikiama ne vėliau nei prekės pristatymo metu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa esminė informacija apie prekę ir jos savybes yra pateikiama Pardavėjo prekės aprašyme Parduotuvėje.

III.     APMOKĖJIMO TVARKA
 
13. Parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.

14. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
14.1. naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema per elektroninio atsiskaitymo sistemą „Paysera“. Pirkėjui, sekant Paysera nurodymus, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą Parduotuvėje. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje bei Paysera, kurios sistemoje vyksta mokėjimų patvirtinimas(autorizavimas). Pirkėjas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų Paysera sistemoje teisingumą ir savo slaptažodžių, identifikacijos priemonių apsaugą;
14.2. atsiskaitydamas grynaisiais pinigais arba kortele atsiimant prekes arba priimant prekes iš kurjerio (galimybė suteikiama verslo klientams).
 
15. Bendrovė PVM sąskaitas faktūras pateikiama elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo, popierinės PVM sąskaitos-faktūros Pirkėjui nėra siunčiamos. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

16. Jei Pirkėjas perka užsiregistravęs Parduotuvėje Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras patalpina ir Pirkėjo asmeninėje Parduotuvės paskyroje. Prisijungęs prie Parduotuvės sistemos, Pirkėjas taip pat turi galimybę matyti savo pirkimo istoriją – įvykdytus ar vykdomus užsakymus.
 
IV.    PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS
 
17. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti prekių pristatymo būdą. Pirkėjas gali rinktis iš šių prekių pristatymo būdų:
17.1. prekės gali būti pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per kurjerių tarnybą;
17.2. prekes Pirkėjas gali atsiimti Pirkėjo pasirinktame "Omniva“ siuntų savitarnos terminale.

18. Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 17.1 punkte nurodytą būdą, kurjeris prekių pristatymo laiką suderina su Pirkėju Pirkėjo nurodytu telefono numeriu. Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 17.2 punkte nurodytą būdą, Pirkėjas apie siuntos atvykimą į terminalą yra informuojamas SMS žinute, kurioje nurodomas prekės atsiėmimo kodas. Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 17.3 punkte nurodytą būdą, Pirkėją apie siuntos atvykimą informuoja pašto skyrius.

19. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens, priimsiančio prekes, duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir vadovaujantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų. Atsiimant prekes, Pardavėjas arba jo atstovas turi teisę patikrinti prekes atsiimančio asmens tapatybę, siekiant įsitikinti, kad prekes atsiima Pirkėjas arba jo įgaliotas asmuo.

20. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti Pirkėjo pateiktą užsakymą ir išsiųsti prekes Pirkėjui per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo momento. Užsakymai, gauti darbo dieną iki 12 val. bus paruošti ir perduoti kurjeriui tą pačią dieną. Užsakymai, gauti po 12 val. bus paruošti ir perduoti kurjeriui sekančią darbo dieną.

21. Taisyklių 20 punkte numatyti terminai nėra taikomi tais atvejais, kai Pirkėjas yra informuojamas apie reikiamų prekių trūkumą Pardavėjo sandėlyje, tačiau užsakymo metu sutinka su kitokiais pristatymo terminais.

22. Pirkėjas patvirtina jog supranta, kad esant nenumatytoms, nuo Pardavėjo nepriklausančioms aplinkybėms, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo Taisyklių 20 punkte nurodytų prekių pristatymų terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo sutarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

23. Tais atvejais, kai Pardavėjas gali nustatytu terminu išsiųsti tik dalį, o ne visas Pirkėjo užsakytas prekes, Pardavėjas su Pirkėjo sutikimu gali turimas prekes išsiųsti nustatytu terminu, o likusias prekes išsiųsti vėlesne siunta. Vėlesnės siuntos pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas.

24. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure, kaip jas nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti taikytini teisės aktai, aplinkybių.

25. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama ir perdavimo faktas fiksuojamas pagal vežėjo nustatytą tvarką.
 
V.      ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 
26. Pirkėjo teisės:
26.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas Parduotuvėje šių Taisyklių ir Parduotuvės nustatyta tvarka;
26.2. Pirkėjas turi teisę šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus ar pakeisti prekę kita, jeigu įsigyta prekė yra nekokybiška (įstatyminė garantija).
26.3. Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis, turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, atsisakyti Sutarties, sudarytos Parduotuvėje, išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis;
26.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

27. Taisyklių 26.3 punkte numatyta teisė atsisakyti sudarytos Sutarties netaikoma Pirkėjui – juridiniam asmeniui ir jo įgaliotiems atstovams bei Pirkėjui – fiziniam asmeniui, nelaikomam vartotoju (verslininkui).

Detali informacija apie Sutarties atsisakymo teisę ir išimtis pateikiama Taisyklių VI skyriuje. 

28. Pirkėjo pareigos:
28.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka;
28.2. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų;
28.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju;
28.4. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

29. Pardavėjo teisės:
29.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Parduotuvėje;
29.2. jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Taisyklių 28 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją;
29.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui;
29.4. Pardavėjas turi teisę prašyti apmokėti pakartotinio prekių pristatymo išlaidas, jeigu prekės nebuvo pristatytos Pirkėjui dėl Pirkėjo neteisingai nurodyto adreso, kontaktinių duomenų ir pan., arba pareikalauti padengti susidariusį kainų skirtumą, jeigu Pirkėjas neteisingai nurodo pristatymo adresą, dėl ko buvo neteisingai apskaičiuota pristatymo kaina;
29.5. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose Parduotuvės dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

30. Pardavėjo pareigos:
30.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Parduotuvės sistemoje, sudaryti Parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, gauti prekes);
30.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis;
30.3. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Parduotuvėje ir (ar) šiose Taisyklėse suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
30.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
30.5. Pardavėjas įsipareigoja iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Parduotuvės funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 21-22 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas Pirkėjo paskyroje ar Parduotuvės tinklapyje laikomas tinkamu informavimu. Kai Pirkėjo užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų Parduotuvės funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, trumpąja SMS žinute arba el. paštu).
30.6. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
30.7. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų.
30.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui nustatytas pareigas.
 
VI.    PREKIŲ KOKYBĖ 

31. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame Parduotuvėje.

32. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo ekrano ypatybių.

33. Pardavėjas neatsako už parduotų Prekių sudėtį ir sudėties kokybę. Atsakomybė už prekių sudėtį tenka prekės tiekėjui, nurodytam ant Prekės įpakavimo.

34. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

VII.   SUTARTIES ATSISAKYMAS, KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS
 
35. Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis, turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti Sutarties ir grąžinti kokybiškas prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos.

36. Norėdamas pasinaudoti Taisyklių 35 punkte nurodyta Sutarties atsisakymo teise, Pirkėjas turi apie tai informuoti Pardavėją el. paštu info@evet.lt pateikdamas laisvos formos grąžinimo pranešimą, kuriame būtų nurodytas Pirkėjo vardas, pavardė, pirkimo data, užsakymo numeris, konkrečios prekės, kurias Pirkėjas pageidauja grąžinti bei prekės įsigijimo dokumento kopija.

37. Pirkėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Taisyklių 36 punkte nurodyto pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti prekes (atsisakyti Sutarties) pateikimo dienos grąžina arba perduoda prekes Pardavėjui arba Pardavėjo prekes priimti įgaliotam asmeniui. Terminas laikomas įvykdytu, jeigu Pirkėjas prekes išsiunčia prieš pasibaigiant 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui.

38. Taisyklių 35 punkte paminėta Sutarties atsisakymo ir prekių grąžinimo teisė netaikoma Sutartims dėl:
38.1. pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
38.2. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
38.3. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
38.4. prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.

10. Grąžinamos kokybiškos prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos originalios etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), tvarkingoje originalioje ir nepakitusių savybių (prekės tinkamumo naudoti terminas turi būti nepasibaigęs). Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

39. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, grąžina Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

40. Pirkėjui grąžinant kokybiškas prekes prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Taip pat Pardavėjas negrąžina Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

41. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pagal Sutartį įsigytas prekes, prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamų prekių.

42. Pirkėjui įgyvendinus Taisyklėse nurodytą teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti Pirkimo-pardavimo sutartį.

43. Pirkėjams, kurie yra juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys - verslininkai, teisė nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti nuotolinės Sutarties nėra taikoma, tad šių Pirkėjų atžvilgiu kokybiškos ir užsakymą atitinkančios prekės nėra gražinamos ir nėra keičiamos.

VIII. NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ GRĄŽINIMAS
 
44. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir šių Taisyklių nustatyta tvarka.

45. Reikalavimų dėl įsigytos Prekės trūkumų (defektų)pareiškimo terminas yra prekei suteiktas kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas, bet ne ilgiau kaip 2 (du) metai nuo prekės perdavimo dienos.

46. Pirkėjas-verslo klientas, įsigijęs Prekę praneša Pardavėjui apie Prekės kokybės ar kiekio neatitikimą Sutarties arba užsakymo sąlygoms per 7 (septynias) dienas) nuo Prekių pristatymo, o Pirkėjas-vartotojas – per 2 (dvi) savaites.


47. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes, t. y. prekių netinkama kokybė pasireiškia neatitikimu Sutarties sąlygoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
47.1. pakeisti prekę su defektais į prekę be defektų;
47.2. vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalis).

48. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis (pvz. pakuotė turi įbrėžimų ar pan.).

49. Norėdamas pasinaudoti šių Taisyklių 48 punkte aprašyta teise, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštišką prašymą (pretenziją) el. paštu info@evet.lt nurodydamas Pirkėjo vardas, pavardė, pirkimo data, užsakymo numeris, prekės trūkumus, Pirkėjo pasirinktą vieną iš šių Taisyklių 48 punkte nurodytų reikalavimų bei prekės įsigijimo dokumento kopija.

50. Pardavėjas patikrina pretenzijos pagrįstumą ir pateikia Pirkėjui savo atsakymą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei pretenzija yra pagrįsta, Pardavėjas imasi veiksmų pagal Pirkėjo pasirinktą vieną iš šių Taisyklių 47 punkte nurodytų reikalavimų. Jeigu pretenzija nėra pagrįsta, Pardavėjas pateikia Pirkėjui rašytinį motyvuotą nesutikimą su pretenzija.

51. Jeigu Pirkėjas pasirenka Taisyklių 47.1 punkte nurodytą reikalavimą tačiau prekės pakeisti nėra įmanoma (pvz., prekės nėra sandėlyje) arba prekės pakeitimas ar pataisymas reikalauja iš Pardavėjo neprotingų išlaidų, Pardavėjas turi teisę grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtą sumą, kuri pervedama į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo sprendimo, ar pretenziją reikia patenkinti.

52. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, apmoka Pardavėjas tik tuo atveju jeigu pretenzija yra pagrįsta.

53. Jeigu prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo, priežiūros ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

IX.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
54. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti el. paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams.

55. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą Parduotuvėje.

56. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

57. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

58. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

59. Ginčai, susiję su prekių pirkimu pardavimu Parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Jei manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu info@evet.lt ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas.

60. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo Parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas – fizinis asmuo gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

61. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

62. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo buveinės vietą arba, jei ieškovas yra vartotojas – pagal jo gyvenamąją vietą.