Grąžinimas ir garantija - EVET.LT
Krepšelis tuščias

Grąžinimas ir garantija

Prekių grąžinimas ir garantija


Kilus klausimams dėl prekių grąžinimo ir garantijos prašome kreiptis info@evet.lt

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su UAB „Vetmarket“ internetine parduotuve https://www.evet.lt, pranešdamas apie tai pardavėjui el. paštu info@evet.lt, pateikus laisvos formos grąžinimo pranešimą, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, grąžinimo priežąstį, užsakymo ar pardavimo sąskaitos numerį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo/ atsiėmimo dienos.


Kaip grąžinti parduotuvės Evet.lt siuntas per Omniva paštomatus?

1. Užpildykite prekių grąžinimo formą   https://www.omnivareturns.com/parduotuves/?shop_id=34

2. Supakuokite grąžinamą prekę ir įdėkite į Omniva paštomatą.

3. Grąžinimo paslaugos kaina: pagal Omniva grąžinimo įkainius, kuriuos galite rasti omnivareturns.com / grazinimas.lt

Grąžinamos pakuotės reikalavimai: ne mažesnė nei 2x9x14 cm ir ne didesnė nei 38x64x39cm. Maksimalus grąžinamos siuntos svoris: 30 kg.


Kokybiškų prekių grąžinimas


1.    Prekių grąžinimas netaikomas, jeigu:

1.1.    pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

1.2.    greitai gendanti prekė ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

1.3.    supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

1.4.    prekės, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.


2.    Grąžinamos kokybiškos prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos originalios etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), tvarkingoje originalioje ir nepakitusių savybių (prekės tinkamumo naudoti terminas turi būti nepasibaigęs). Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.


3.    Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, grąžina Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.


4.    Pirkėjui grąžinant kokybiškas prekes prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Taip pat Pardavėjas negrąžina Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.


5.    Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pagal Sutartį įsigytas prekes, prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamų prekių


Netinkamos kokybės prekių grąžinimas


6.    Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir šių Taisyklių nustatyta tvarka. 


7.    Reikalavimų dėl įsigytos Prekės trūkumų (defektų) pareiškimo terminas yra prekei suteiktas kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas, bet ne ilgiau kaip 2 (du) metai nuo prekės perdavimo dienos. 


8.    Pirkėjas-verslo klientas, įsigijęs Prekę praneša Pardavėjui apie Prekės kokybės ar kiekio neatitikimą Sutarties arba užsakymo sąlygoms per 7 (septynias) dienas) nuo Prekių pristatymo, o Pirkėjas-vartotojas – per 2 (dvi) savaites.


9.    Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes, t. y. prekių netinkama kokybė pasireiškia neatitikimu Sutarties sąlygoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

9.1.    pakeisti prekę su defektais į prekę be defektų;

9.2.    vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalis).


10.    Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis (pvz. pakuotė turi įbrėžimų ar pan.). 


11.    Norėdamas pasinaudoti šių Taisyklių 10 punkte aprašyta teise, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštišką prašymą (pretenziją) el. paštu info@evet.lt nurodydamas Pirkėjo vardas, pavardė, pirkimo data, užsakymo numeris, prekės trūkumus, Pirkėjo pasirinktą vieną iš šių Taisyklių 10 punkte nurodytų reikalavimų bei prekės įsigijimo dokumento kopija.


12.    Pardavėjas patikrina pretenzijos pagrįstumą ir pateikia Pirkėjui savo atsakymą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei pretenzija yra pagrįsta, Pardavėjas imasi veiksmų pagal Pirkėjo pasirinktą vieną iš šių Taisyklių 9 punkte nurodytų reikalavimų. Jeigu pretenzija nėra pagrįsta, Pardavėjas pateikia Pirkėjui rašytinį motyvuotą nesutikimą su pretenzija. 


13.    Jeigu Pirkėjas pasirenka Taisyklių 9.1 punkte nurodytą reikalavimą tačiau prekės pakeisti nėra įmanoma (pvz., prekės nėra sandėlyje) arba prekės pakeitimas ar pataisymas reikalauja iš Pardavėjo neprotingų išlaidų, Pardavėjas turi teisę grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtą sumą, kuri pervedama į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo sprendimo, ar pretenziją reikia patenkinti. 


14.    Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, apmoka Pardavėjas tik tuo atveju jeigu pretenzija yra pagrįsta. 


15.    Jeigu prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo, priežiūros ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.


Pasirašydami prekės priėmimo-perdavimo dokumentą, Jūs patvirtinate, jog prekė yra tinkama, nėra transportavimo ar kitokių mechaninių pažeidimų. Todėl kiekvieną kartą gavę prekes, apžiūrėkite, ar pakuotė nepažeista, ar nesimato kitokių mechaninių ar Jums įtartinų pažeidimų. Esant prekės išoriniams pažeidimams, Jūs turite teisę nepriimti iš kurjerio pristatytos siuntinio.

Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217 ir šį įsakymą papildančiais teisės aktais ir jų pakeitimais.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.141450